Politica de sustenabilitate a grupului Manni: angajamentul față de sustenabilitatea corporativă este reînnoit

În noiembrie anul trecut, Manni Group a reînnoit politica de durabilitate, documentul care îndrumă compania să atingă obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite în programul ONU Agenda 2030.

Conceptul de „durabilitate” are o semnificație specială pentru Manni Group: nu este doar ceva ce se face, ci mai degrabă un mod de operare, acordând atenția cuvenită tuturor solicitărilor și impacturilor generate de munca cuiva. În fiecare aspect.

De fapt, grupul își bazează capacitatea de a genera valoare durabilă, împărtășită tuturor părților interesate, pe setul de alegeri, acțiuni, activități și proiecte desfășurate ca organizație.

Structura socială și economică globală face necesară abordarea afacerilor într-un mod holistic, îmbrățișând complexitatea și luând în considerare toate aspectele sociale, etice, culturale, de mediu și economice pe care le aduce în mod necesar a fi o companie. Prin urmare, Manni Group se angajează să își reducă impactul asupra mediului, să îmbunătățească continuu performanța și să adopte bune practici care să genereze valoare pentru societate și pentru părțile interesate.


Redefinirea politicii de durabilitate


Împreună cu inovația și internaționalizarea, durabilitatea este unul dintre factorii de dezvoltare ai grupului Manni. Cum se aplică? Prin orientările date de politica de durabilitate: un document care abordează dezvoltarea pe termen lung a companiei și proiectele aferente acesteia, explicând strategiile pentru crearea unui model de afaceri care să funcționeze în armonie cu contextul social, cultural și de mediu care înconjoară .

După un proces lung și atent de analiză, în noiembrie 2020, Manni Group și-a actualizat politica de durabilitate.


Procesul de actualizare


La formularea strategiilor de sustenabilitate conținute în politică, au fost luate în considerare principiile economiei circulare, obiectivele de dezvoltare durabilă promovate de Națiunile Unite și acordul verde european, precum și Declarația universală a drepturilor omului.

Mai mult, printr-un proces participativ, au fost identificate problemele relevante, adică acele subiecte care pot influența activitățile Grupului pe termen lung, considerate de interes chiar de către companie și de către părțile interesate. Politica de durabilitate, având ca obiectiv orientarea strategiilor companiei pentru a asigura o dezvoltare durabilă, indică, prin urmare, metodele de gestionare a tot ceea ce poate influența rezultatele companiei.

Prin urmare, Manni Group se angajează să își actualizeze politica de durabilitate de fiecare dată când există o modificare a cererilor exprimate de părțile interesate față de grup și cel puțin o dată la 3 ani.


Patru domenii strategice


Orientările strategice ale politicii de durabilitate sunt împărțite în patru macro-arii, care ating 8 din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă stabilite de agenda 2030: guvernanță, economie circulară și inovare, oameni, energie și climă.


1. Guvernanță


Manni Group adoptă un model de guvernanță cu o structură inter-funcțională dinamică, care implică atât conducerea superioară, cât și structura internă, pentru a împărtăși obiectivele de sustenabilitate corporativă cu toți factorii interesați și pentru a garanta un proces decizional informat, responsabil și participativ. Organizația este eficientă și transparentă și inspiră acțiuni pe termen mediu și lung.

Unul dintre principalii factori de dezvoltare este internaționalizarea, care permite grupului să-și diversifice geografic afacerea, să împartă riscul și investițiile, să concureze cu diferite contexte culturale și să își sporească capitalul uman într-un context internațional.

În cele din urmă, compania își extinde responsabilitatea lanțului de aprovizionare pentru a gestiona întregul ciclu de viață: de fapt, își selectează furnizorii pe baza performanței socio-ecologice, așa cum se menționează în politica de aprovizionare, angajându-se să cunoască și să ia în considerare în mod corespunzător impacturile a întregului lanț de aprovizionare.


2. Economie circulară și inovație


Grupul Manni este inspirat de principiile economiei circulare pentru a reduce la minimum consumul de resurse naturale și producția de deșeuri și sprijină crearea unui sector siderurgic complet circular. Pentru a face această schimbare, investește în cercetare și dezvoltare, utilizând Analiza ciclului de viață (ACV) ca instrument pentru a-și ghida activitatea și consideră că colaborarea cu partenerii și furnizorii este esențială pentru atingerea obiectivelor stabilite în politica de durabilitate.

Pentru a realiza un model de clădire circulară, Grupul dezvoltă sisteme de construcții exterioare și uscate ca instrumente concrete pentru decarbonizarea sectorului. În plus, susține răspândirea sistemelor de evaluare a durabilității clădirilor ca instrument de evaluare și minimizare a impactului acestora asupra mediului, precum și pentru a asigura sănătatea mediului și bunăstarea utilizatorilor finali.


3 persoane


Capitalul uman este considerat cel mai important activ strategic pentru gpentru a dezvolta și inova corect afacerea: Manni Group, prin urmare, recunoaște oamenii și diversitatea lor ca o resursă pentru reziliența organizației. Acesta este motivul pentru care combate orice formă de discriminare la locul de muncă, recunoaște diferențele de gen și protejează egalitatea de șanse, maternitatea și paternitatea, încurajând răspândirea politicilor de bunăstare.

Protejarea drepturilor și sănătății colaboratorilor sunt obiective esențiale și prioritare: Grupul menține standarde înalte de sănătate și siguranță pentru a garanta continuitatea operațională, chiar și în situații extraordinare.

În cele din urmă, importanța formării: compania dezvoltă abilitățile personalului său prin promovarea creșterii lor profesionale și culturale și susține schimbul de cunoștințe în cadrul companiei, asigurând continuitatea acesteia; sprijină oportunitățile de mobilitate transversală în cadrul companiilor din grupul Manni ca o oportunitate pentru creșterea personală, dezvoltarea abilităților și contaminarea între diferite modele de afaceri; prin urmare, favorizează un mediu de lucru colaborativ și sinergic


4. Energie și climă


Grupul ia în considerare lupta împotriva schimbărilor climatice și adoptă o serie de măsuri care contribuie la decarbonizarea sistemului energetic.

Dezvoltă, de fapt, soluții pentru producerea de energie din surse regenerabile, se străduiește să asigure eficiența energetică maximă a activităților de producție și își asumă obiective responsabile pentru reducerea propriilor emisii și a lanțului de aprovizionare, în conformitate cu acordurile de la Paris.

PIAŢĂ
 • Česká republika
 • Deutschland
 • España
 • France
 • Italia
 • México
 • România
 • USA
LIMBA
 • American American
 • Mexico Mexico
 • Română Română
 • Nederlands Nederlands
 • Italiano Italiano
 • Čeština Čeština
 • Français Français
 • Deutsch Deutsch
 • Español Español
 • English English
You will see the site in English with the Czech portfolio
You will see the site in English with the German portfolio
You will see the site in English with the Spanish portfolio
You will see the site in English with the French portfolio
You will see the site in English with the Italian portfolio
You will see the site in English with the Mexican portfolio
You will see the site in English with the Romanian portfolio
You will see the site in English with the American portfolio
Verás el sitio en mexicano con el portafolio checo
Verás el sitio en mexicano con el portafolio alemán
Verás el sitio en mexicano con el portafolio en español
Verá el sitio en mexicano con el portafolio francés
Verás el sitio en mexicano con el portafolio italiano
Verás el sitio en mexicano con el portafolio mexicano
Verá el sitio en mexicano con el portafolio rumano
lang_mx_switcher_with_usa_portfolio
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul ceh
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul german
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul spaniol
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul francez
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul italian
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul mexican
Veți vedea un site în limba română cu portofoliul românesc
lang_ro_switcher_with_usa_portfolio
lang_nl_switcher_with_cs_portfolio
lang_nl_switcher_with_de_portfolio
lang_nl_switcher_with_es_portfolio
lang_nl_switcher_with_fr_portfolio
lang_nl_switcher_with_it_portfolio
lang_nl_switcher_with_mx_portfolio
lang_nl_switcher_with_ro_portfolio
lang_nl_switcher_with_usa_portfolio
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio ceco
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio tedesco
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio spagnolo
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio francese
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio italiano
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio messicano
Vedrai il sito in italiano con il portafoglio rumeno
lang_it_switcher_with_usa_portfolio
Uvidíte web v rumunštině s českým portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s francouzským portfoliem
Uvidíte web v rumunštině se španělským portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s francouzským portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s německým portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s mexickým portfoliem
Uvidíte web v rumunštině s rumunským portfoliem
lang_cs_switcher_with_usa_portfolio
Vous verrez le site en français avec le portfolio tchèque
Vous verrez le site en français avec le portfolio allemand
Vous verrez le site en français avec le portfolio espagnol
Vous verrez le site en français avec le portfolio en français
Vous verrez le site en français avec le portfolio italien
Vous verrez le site en français avec le portfolio mexicain
Vous verrez le site en français avec le portfolio roumain
lang_fr_switcher_with_usa_portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem tschechischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem deutschen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem spanischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem französischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem italienischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem mexikanischen Portfolio
Sie sehen die Seite in deutscher Sprache mit dem rumänischen Portfolio
lang_de_switcher_with_usa_portfolio
Verá el sitio en español con el portafolio checo
Verá el sitio en español con el portafolio alemán
Verá el sitio en español con el portafolio en español
Verá el sitio en español con el portafolio francés
Verá el sitio en español con el portafolio italiano
Verá el sitio en español con el portafolio mexicano
Verá el sitio en español con el portafolio rumano
Verá el sitio en español con el portafolio americano
You will see the site in English with the Czech portfolio
You will see the site in English with the German portfolio
You will see the site in English with the Spanish portfolio
You will see the site in English with the French portfolio
You will see the site in English with the Italian portfolio
You will see the site in English with the Mexican portfolio
You will see the site in English with the Romanian portfolio
lang_en_switcher_with_usa_portfolio
ANULARE
A CONFIRMA